Prečo žiadať ECVO?

Alebo vyšetrenie psa na Dedičné očné vady certifikovaným oftalmológom

Tento článok som sa rozhodla napísať po absolvovani prednášky DOV(Dedičné očné vady) pana doktora MVDr.Beránka. Oftalmológa, špecialistu na DOV(Dedičné očné vady) ,certifikovaného posudzovateľa (European College of Ophtalmology) pre DOV, a člena European Society of Ophtalmplogy.

Prednáška sa týkala Dedičných očných vád naprieč spektrom všetkých plemien a časť prednášky bola venovaná práve certifikátom s medzinárodnou platňosťou. V sučasnej době sa vystavujú dva takéto cetrifikáty. ECVO, vydávaný European College of Ophtalmologists a ESVO, ktorý vydáva European Society of Ophtalmology.Sú to dve prestížne oftalmologické spoločnosti.Ja sa v tomto článku venujem práve certifikátu ECVO, s ktorým sa stretávam v ČR ale i v zahraničí. Čo to vlastne ECVO je? European College of Veterinary Ophtalmologists(ECVO). Organizácia združujúca vet.lekárov, špecialistov na oftalmológiu, čiže očné lekárstvo. Venuje sa vzdelávaniu a výskumu v oftalmologii. Jej členovia sú z krajín celého světa, vrátane ČR, Kanady, USA, a VB. V roku 2001 bola na jej konferencií vypracovaná spoločná metodika a harmonizácia sledovania výskytu DOV. Bol dohodnutý jednotný systéme postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, posudzovateľov DOV. To znamená že každý posudzovateľ musí absolvovať 3ročný program. Musí sa zúčastniť niekoľkých stáží a školení ktoré ECVO organizuje. Musí posúdiť 500 psov, rôznych plemien a s rôznymi diagnózami, ktoré su presne predpísane, pod vedením minimálne 2 certifikovaných oftalmológov. Na záver musí zložit test a praktickú skúšku.Týmto spôsobom je zaručená vysoká kvalita vzdelánia lekárov, ktorý majú oprávnenie DOV posudzovať. ECVO deklaruje že jej certifikovaný špecialista je skutočne odborník. Oftalmológovia sa ďalej dohodli na jednotnej nomenklatúre(názvosloví), diagnostike a spôsobe vyšetrenia DOV. Z tohoto bodu vyplýva že sa lekári dohodli že u každého jedného psa budú postupovať pri vyšetrení úplne rovnako, podľa dopredu určeného schématu, a je jedno či je pes vyšetrený v USA, Izraeli alebo ČR. A že napríklad aj stupeň DOV sa bude posuzovať podľa jednotných kritérii. To znamená, že kde sa na certifikát pozrie lekár na ktoromkoľvek mieste planéty bude presne vedieť čo položky na certifikáte znamenajú. A bude si istý že stav psa odpovedá nálezu na certifikáte. Pes sa vyšetruje na 16 DOV. To znamená, že aj kde idete zo psom na vyšetrenie napr. Na u kolií testované Cea, veterinár prehliadne celé oko a okrem Cea tak posúdi aj dalších 16 prípadných dedičných očných vád. Každá vada má ešte rôzne stupne a štádia. Z toho vyplýva náročnosť na vedomosti daného špecialistu. Ďalej sa zaviedol pre poduzovanie jednotný certifikát, ktorý je akceptovaný kynologickými organizáciami, komorou veterinárnych lekárov, a chovateľmi na celom svete. Certifikát má vždy tiskopis v národnom a anglickom jazyku. Má 3časti, v prvej su identifikačné údaje psa, v druhej časti doporučenie do chovu a v tretej časti výsledok vyšetrenia spomínaných 16 DOV. Po vyšetrení vašho psa jedna kopia ide vám, jednu si necháva veterinárny lekár, jedna sa odosiela do centrály a pokial je uzavretá dohoda s klubom, ide jedna kópia do chovateľského klubu. Na základe kópie posielanej do centrály ECVO sa vytvára narodný a evropský register DOV. V registri sa robí štatistika výskytu DOV jednotlivých plemien. V registri su informácie o vyšetrených rodičoch, súrodencoch a iných príbuzných vášho psa. A hlavne sú to informácie od lekára špecialistu. Tým že si necháte štěňa alebo psa vyšetriť certifikovaným lekárom máte nielen istotu že váš pes je vyšetrený odborníkom ale prispievate aj k ozdraveniu vášho plemena. Na základe štatistiky z ECVO majú chovatelia i kluby prehľad o výskytu DOV a môžu sa k nim náležite postaviť. V Čechách je monetálne 7lekárov oprávnených vystavovať medzinárodné certifikáty ECVO. Kliknutím na meno sa vám zobrazí kontakt na lekára. MVDr.Jiří Beránek ordinuje v Pardubiciach a raz za 14 dní v Prahe.


MVDr.Petr Gbelec v Prahe
MVDr.Pavel Hron V Prahe
MVDr.Barbora Lenská Na Kladne
MVDr.Petr Raušer Ph.D. v Brne
MVDr.Petr Staňa v Ostrave
MVDr.Pavla Trnková v Brne


Zaujímala som sa i o to, ktorí veterinári sú na Slovensku oprávnení posudzovat a vydávať medzinárodne platný certifikát na dedičné očné vady. Sú to dvaja vet. lekári, členovia European Society of Ophtalmology(ESVO). Podľa mojich informácií je to Doc. MVDr. Alexandra Trbolová v Košiciach a na stránkach jednotlivých klubov som našla že certifikát na DOV s medzinárodnou platnosťou vydáva ešte MVDr. Faga v Trnave.Bližšie informácie o ktorý certifikát sa jedná sa mi zatiaĺ nepodarilo zistiť. Ani na stránkach Slovenskej veterinárnej komory som viac informácii nezískala. Ani jeden z nich nie je zatiaľ oprávnený vydávať certifikát ECVO.V budúcnosti bude určite možné získať tento certifikát i na SK, pretože, pokiaľ viem práve Doc.MVDr. Trbolová sa zúčastňuje špecializovaného programu, po absolvovaní ktorého bude môcť certifikáty vydávať. V poslednom čase sa stretávam hlavne v susedných krajinách s potvrdením o vyšetrení na DOV, ktoré je však vystavené necertifikovanými vet. lekármi, ktorí nemajú oprávnenie vykonávať posúdenie na DOV. Tiskopis je veľmi podobný certifikátu ECVO. Často sa označuje toto potvrdenie ako certifikát, prípadne Atest. Toto potvrdenie je vám v podstate nanič, akoby ste si psa nechali vyšetriť na DKK a nechali by ste to popísať tiež doktorom, ktorý nemá oprávnenie. Za takéto vyšetrenie tiež utratíte peniaze ale pokiaľ RTG nepopíše odborník na problematiku DKK tak vám je tiež v podstate nanič a klub vám ho neuzná a pravdepodobne vám ho neuzná ani budúci záujemca a využitie vášho krycieho psa, prípadne záujemvca o šteniatka. Preto tak ako nechávate svojho psa vyšetriť na DKK u špecialistu s oprávnením, genetické testy svojich psov robíte v certifikovných laboratóriach, nechajte svojho psa vyšetrit na DOV tiež lekárom na to oprávneným a certifikovaným. Budete mat istotu kvalitného vyšetrenia a certifikát platný a známy na celom svete.