Ako vybrať dobrého trénera alebo, nie je tréner ako tréner

Na začiatku som si myslela že tréner alebo ak chcete inštruktor, je niekto kto ovláda výcvik vo všetkých kategóriach, od poslušnosti po dogdancing, a naučí vášho psa úplne všetko.

Dnes mám trénerov 5:-). Mám trénera na obedience, trénera na dogdancing, trénera na agility, trénera na skokovú gymnastiku a okrem toho ešte navštevujem s Bonnie tréningy pána RNDr.Šusty Ph.D. Samozrejme nemám 5 tréningov týždenne. Obedience máme každý týžden, skokovku raz do mesiaca, DD len konzultujem, a Šusta je na mesiac. Agility teraz išlo trochu stranou, ale od apríla sa naň zase vrhneme. Na čo toľko ľudí potrebujem? Pretože každý je odborník vo svojom obore, vyhovuje mi ľudsky a vyhovujú mi metódy ktorými cvičí. Ano stojí ma to veľa peňazí. Lekcia na psa priemerne 200 Kč. Na druhej strane sme na hodine max.3týmy,a práca je veľmi intenzívna a individuálna,čo mi vyhovuje viac ako robiť poradovky v 10tich. Ale hlavne rýchlejšie vidím efekt. Na moje psy, ani na mňa na hodinách nikto nekričí, tréningy prebiehajú vo veľmi príjemnej atmosfére. Aj z tohoto dôvodu som pár trénerov už opustila. Vždy sa pýtam, prečo je tá konkrétna metóda vhodná pre môjho psa a prečo nie iná. Ano mám 3 psy a kvalitu trénera hodnotím aj podľa toho či je schopný pochopiť že aj v rámci jedného plemena existujú rozdielne povahy a temperament a tým pádom aj iné postupy pri cvičení. Hodinu nechápem tak,že tréner mi direktívne niečo prikazuje,ako dizkusiu, kde sa snažíme nájsť optimálne riešenie pre všetkých. Dokonca som si začala viesť tréningovy denník.:-). 3 psy, rôzne športy, rôzny temperament, rôzne postupy, rôzny pokrok. A hlavne som pochopila že najväčší kus práce urobím zo zvieratami doma. Čo požadujem od inštruktora ja? : inteligenciu, prístup, metodiku, slušné chovanie a schopnosť dizkusie. Ako vidíte všetko okrem metodiky sú to skôr povahové rysy, a inštruktor mi musí sadnúť i ľudsky. Som zástanca pozitívnych metód.Pre psa i psovoda. Niektoré cviky cvičím navádzaním, niektoré na kliker, občas sa psa aj dotknem a zkorigujem ho:-). Ale ide mi o to že ja aj pes máme z toho radosť a tešíme sa na cvičenie. Z jedného cvičáku , kde som sa bola pripravovať na ZOP, som odkráčala po tom,čo mi pán inštruktor povedal, že Bonnie je na kladine veľmi rýchla, takže ju mám z kladiny trhnutím za vodítko zhodiť. Ako som už písala, keď je niekto dobrý inštruktor obedience, ešte nemusí byť dobrý na agility. A keď je niekto napr. Majster světa v nejakej disciplíne, ešte to neznamená, že dokáže byť dobrým inštruktorom a predať informácie ďalej. A naopak niekto kto sa napr. neumiestňuje na pretekoch na špičke, má veľmi pekne prepracovanú metodiku, je pedant a pod jeho vedením napredujete nie je dôvod ho vymeniť. Dôležité je že každému vyhovuje niečo iné. A tým pádom aj iný typ inštruktora. Preto sem zámerne nepíšem u koho cvičím ja. Ide o to aby ste boli spokojní všetci a aby práca napĺňala vás aj vášho psa.